Om ni vill kommentera hemsidan eller bara skicka ett mail så gör det till antingen:
webmaster@sourceone.se
eller
info@sourceone.se.





© 1997 - 2012 SourceOne




Jag kan inte ladda upp några filer på mitt konto

Du står förmodligen i roten på FTPkatalogen.
Du måste gå in i din mapp för att få skrivrättigheter.
Hur man gör det skiljer sig åt mellan de olika FTPklienterna.
I till exempel CuteFTP gör man så här:

1. Gå in under menyn Commands
2. Fortsätt till Directory
3. Välj Change directory...
4. Skriv in ditt domännamn inklusive www (till exempel www.sunet.se)
5. Tryck OK
Klart!

 

  

Tillbaka