Om ni vill kommentera hemsidan eller bara skicka ett mail så gör det till antingen:
webmaster@sourceone.se
eller
info@sourceone.se.

© 1997 - 2012 SourceOne
Har ni någon webformulärshantering som jag kan utnyttja?
 

Ja, vi stöder CDONTS

 Här är ett exempel på hur koden kan se ut:

<%

 DIM MyCDONTSMail
 DIM text
 Set MyCDONTSMail=Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
 MyCDONTSMail.To="här skriver du en mottagaradress"
 MyCDONTSMail.From="här skriver du en avsändaradress"
 MyCDONTSMail.Subject="här skriver du vilket ämne det gäller"
 text = "här kan ni skriva vad som helst"
 MyCDONTSMail.Body=text
 MyCDONTSMail.Send
 Set MyCDONTSMail=nothing

%>

  

Tillbaka